Početna
 

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
62349405673
Adresa: 
Mirka Crkvenca 1
Grad: 
Krapina
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju od 08.07.2011,
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/11. - na snazi od 3.8.2011.