Početna
 

VRAPČIĆ dječji vrtić

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
56651951595
Adresa: 
Trg Kralja Tomislava 26
Grad: 
Drnje
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Koprivnički Ivanec od 18.12.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 20/13. - na snazi od 26 .12.2013.