Početna
 

Dječji vrtić Jaglac

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
22856331237
Adresa: 
Antuna Mihanovića 8
Grad: 
Kumrovec
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Kumrovec 09.06.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 13/14. - na snazi od 19.6.2014.