Početna
 

Dječji vrtić Maslačak Krapinske Toplice

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
83364916789
Adresa: 
Zagrebačka 12
Grad: 
Krapinske Toplice
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Krapinske Toplice od 19.3.2012.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 4/12. - na snazi od 26.3.2012.