Početna
 

ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA, JAVNA USTANOVA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
18672052928
Adresa: 
Trg D.Domjanića 1
Grad: 
Zabok
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Budinščina od 29.4.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/14. - na snazi od 22.5.2014.