Početna
 

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
32137226753
Adresa: 
Toplička 27
Grad: 
Donja Stubica
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog intereesa za Grad Donja Stubica od 21.11.2012.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/12. - na snazi od 11.12.2012.