Početna
 

Dječji vrtić Ružica

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
73114327406
Adresa: 
Nova ulica 15
Grad: 
Goričan
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba i ustanova od posebnog interesa za Općinu Goričan od 21.11.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Međimurske županije br. 15/14. - na snazi od 6.12.2014.