Početna
 

DOM KULTURE GRADA PRELOGA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
33546113744
Adresa: 
Trg slobode 1
Grad: 
Prelog
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Prelog od 15.9.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Međimurske županije br. 17/11. - na snazi od 12.10.2011.