Početna
 

CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
90436584362
Adresa: 
Trg Republike 3
Grad: 
Čakovec
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec od 07.07.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Grada Čakovca br. 7/11. - na snazi od 15.10.2011.