Početna
 

DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
08142967946
Adresa: 
Popa Marka Mesića bb
Grad: 
Brinje
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pavnih osoba od posebnog interesa za Općinu Brinje od 15.03.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 3/11. - na snazi od 21.03.2011.