Početna
 

PRIJEVOZNIŠTVO I ISKOPI

Podatci Registra poslovnih subjekata koji podliježu sa ogranićenjima temelje se na podatcima koje su dužnosnici naveli u svojim izvješćima o imovinskom stanju.

Tip pravne osobe: 
Poslovni subjekt koji podliježe ograničenjima
Oblik ustrojstva: 
Obrt
OIB: 
10674048052
Adresa: 
Dravska 48
Grad: 
Strahoninec

Dužnosnici

Ime i prezime Vlasnik Veličina udjela Izvršen prijenos Povjerenik
Franjo Lehkec Osobno Ne

Tijela u odnosu na koja postoji zabrana ili ograničenje poslovanja