Početna
 

Zlatan Sremec

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik općinskog načelnika Općina Koprivnički Ivanec
01.11.2014. do 09.06.2017.

Izvješće o imovinskom stanju