Početna
 

Marijo Dokupil

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Član uprave Zrakoplovno-Tehnički Centar d.d.  24.07.2014.

Izvješće o imovinskom stanju