Početna
 

Tomislav Bukša

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Član uprave 3. Maj Mid d.d. 03.09.2014.