Početna
 

Gradska knjižnica Ivanić-Grad

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
33737838399
Adresa: 
Moslavačka 11
Grad: 
Ivanić-Grad
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 3 od 30.3.2022., stupila na snagu 7.4.2022.