Početna
 
"Zaboravite privatno, brinite za javno"
Izvješće o imovinskom stanju
Podnesite izvješće
Odgovorno i transparentno
Prijava sukoba interesa
Prijava
Zaštitimo javni interes zajedno
Mišljenja
"Sačuvajte vlastiti integritet i vjerodostojnost"
Zatražite mišljenje

Novosti

Poziv za 7. sjednicu Povjerenstva

7. sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa održat će se u petak 20. travnja 2018. g. u 10,00 sati u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I

Smjernica i uputa za zastupnike u Hrvatskome saboru

Povjerenstvo je dana 13. travnja 2018.g.

Poziv za 6. sjednicu Povjerenstva

6. sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa održat će se u petak 13. travnja 2018. g. u 10,00 sati u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I

Poziv za 5. sjednicu Povjerenstva

5. sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa održat će se u srijedu, 11. travnja 2018. g. u 11,00 sati u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I

Radionica inicijative Network for Integrity

Dana 29. i 30. ožujka 2018. predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković i članica Povjerenstva Tatijana Vučetić sudjelovale su na radionici inicijative Network for Integrity (Mreža za integritet) na temu „Digital...