Početna
 

Registar rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 51 - 58 od 58
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Višnja Tafra Glavni tajnik Ministarstvo uprave 09.03.2017. 09.03.2017. Da
Alen Tahiri Ravnatelj Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske 05.05.2018. 05.05.2018. Da
Antun Vidaković Zamjenik ravnatelja Državna geodetska uprava 09.11.2017. 09.11.2017. Da
Marija Vrhovski Ravnatelj Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske 15.03.2018. 15.03.2018. Da
Tatjana Vukobratović Spasojević Zamjenik državnog tajnika središnjeg državnog ureda Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 05.01.2018. 05.01.2018. Da
Stipe Zrilić Predstojnik Ured državne uprave u Zadarskoj županiji 07.12.2017. 07.12.2017. Da
Jelena Zrinski Berger Glavni tajnik Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 01.03.2018. 01.03.2018. Da
Hrvoje Žulj Glavni tajnik Ministarstvo kulture 27.04.2017. 27.04.2017. Da

Stranice