Početna
 

Registar rukovodećih državnih službenika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske

Sadržaj registra u formatu prilagođenom za ponovnu uporabu možete preuzeti ovdje.

Prikazano 51 - 100 od 107
Ime i prezime Dužnost Naziv pravne osobe Datum početka obnašanja dužnosti Datum kraja obnašanja dužnosti Dužnost aktivna
Anita Markić ravnatelj uprave Ministarstvo pravosuđa i uprave 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Marko Markić ravnatelj uprave Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Dunja Mazzocco Drvar ravnatelj uprave Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Hrvoje Meštrić ravnatelj uprave Ministarstvo znanosti i obrazovanja 06.05.2021. 06.05.2021. Da
Petar Mihatov ravnatelj uprave Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Tanja Milović zamjenik glavnog ravnatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo 23.06.2021. 23.06.2021. Da
Katica Mišković ravnatelj uprave Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 04.03.2021. 04.03.2021. Da
Ante Mišura ravnatelj uprave Ministarstvo poljoprivrede 18.02.2021. 18.02.2021. Da
Hrvoje Mršić ravnatelj uprave Ministarstvo financija 12.04.2021. 12.04.2021. Da
Zvonimir Novak ravnatelj uprave Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Renata Ojurović ravnatelj uprave Ministarstvo poljoprivrede 18.02.2021. 18.02.2021. Da
Siniša Orlić ravnatelj uprave Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Ivona Paltrinieri ravnatelj uprave Ministarstvo hrvatskih branitelja 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Marija Pećanac ravnatelj uprave Ministarstvo zdravstva 09.09.2021. 09.09.2021. Da
Robert Pende ravnatelj uprave Ministarstvo turizma i sporta 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Nina Perko ravnatelj uprave Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Daniela Petričević-Golojuh ravnatelj uprave Ministarstvo pravosuđa i uprave 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Ivana Pintar ravnatelj uprave Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Karmela Plazibat Ravnatelj Ured za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske 05.05.2018. 05.05.2018. Da
Zdenka Pogarčić Ravnatelj Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske 21.12.2017. 21.12.2017. Da
Katica Prpić ravnatelj uprave Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 01.03.2021. 01.03.2021. Da
Hrvoje Radovanić ravnatelj uprave Ministarstvo financija 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Milan Rezo ravnatelj uprave Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Krešimir Šamija ravnatelj uprave Ministarstvo turizma i sporta 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Dalibor Šemper predstojnik Ureda potpredsjednika Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske 25.02.2021. 25.02.2021. Da
Vesna Šerepac ravnatelj uprave Ministarstvo znanosti i obrazovanja 06.05.2021. 06.05.2021. Da
Anita Sever-Koren ravnatelj uprave Ministarstvo poljoprivrede 18.02.2021. 18.02.2021. Da
Sanda Šimić Petrinjak Glavni tajnik Ministarstvo unutarnjih poslova 21.12.2017. 21.12.2017. Da
Mato Škrabalo ravnatelj uprave Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Sanja Slunjski ravnatelj uprave Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 04.03.2021. 04.03.2021. Da
Damir Šoštarić ravnatelj uprave Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Jana Špero ravnatelj uprave Ministarstvo pravosuđa i uprave 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Vedrana Stecca Glavni tajnik Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 11.03.2021. 11.03.2021. Da
Slavko Štefičar ravnatelj uprave Ministarstvo turizma i sporta 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Helena Štimac Radin Ravnatelj Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske 21.12.2017. 21.12.2017. Da
Melita Štrbić ravnatelj uprave Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Ivana Šuman Glavni tajnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 04.03.2021. 04.03.2021. Da
Višnja Tafra ravnatelj uprave Ministarstvo pravosuđa i uprave 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Alen Tahiri Ravnatelj Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske 05.05.2018. 05.05.2018. Da
Dinko Tandara ravnatelj uprave Ministarstvo hrvatskih branitelja 01.03.2021. 01.03.2021. Da
Milan Tankosić ravnatelj uprave Ministarstvo poljoprivrede 18.02.2021. 18.02.2021. Da
Davor Trupković ravnatelj uprave Ministarstvo kulture i medija 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Nevena Tudor Perković ravnatelj uprave Ministarstvo kulture i medija 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Monika Udovičić ravnatelj uprave Ministarstvo turizma i sporta 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Zrinka Ujević ravnatelj uprave Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Jasna Vaniček-Fila ravnatelj uprave Ministarstvo kulture i medija 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Gordana Vidović Mesarek ravnatelj uprave Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 11.02.2021. 11.02.2021. Da
Marija Vrhovski Ravnatelj Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske 15.03.2018. 15.03.2018. Da
Tatjana Vukobratović Spasojević Zamjenik državnog tajnika središnjeg državnog ureda Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 05.01.2018. 05.01.2018. Da
Danijel Žamboki ravnatelj uprave Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 11.02.2021. 11.02.2021. Da

Stranice