Početna
 

Studijsko putovanje Povjerenstva u institucije Europske unije

 

Predstavnici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, u sastavu predsjednice i dva člana Povjerenstva te predstavnika stručne službe Povjerenstva, boravili su od 23. do 27. siječnja 2023.g. u Bruxellesu, u studijskom posjetu tijelima EU. Svrha studijskog posjeta proizašla je iz mjera Strategije sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, u kojoj se naglašava potreba jačanja etičke infrastrukture vezano za najviše dužnosnike izvršne i zakonodavne vlasti te u odnosu na lokalnu i regionalnu razinu. Izvješća relevantnih tijela EU ističu potrebu poduzimanja dodatnih mjera za promicanje snažnijih etičkih normi kroz izradu sveobuhvatnih kodeksa ponašanja za dužnosnike na regionalnoj i lokalnoj razini, kao i kodeksa ponašanja za zastupnike u parlamentu te uspostavljanje odgovarajućih alata odgovornosti i sankcija za odvraćanje od potencijalnog kršenja tih kodeksa. Povjerenstvo je, u okviru svog djelokruga rada, prepoznalo potrebu dodatno se upoznati s ovim temama obzirom da su sve spomenute kategorije ujedno i obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa, a navedeni Zakon sadrži opća načela djelovanja u obnašanju javnih dužnosti u kontekstu kojih se tumače ostale odredbe ZSSI-a.

 

U okviru studijskog posjeta predstavnici Povjerenstva sastali su se s predstavnicima stručnih službi Europskog parlamenta, s ciljem upoznavanja rada Savjetodavnog odbora Europskog parlamenta, odnosno primjene Kodeksa ponašanja zastupnika Europskog parlamenta, posebice u slučajevima sukoba interesa zastupnika, aktivnosti bivših zastupnika, postupcima u slučajevima mogućih kršenja Kodeksa ponašanja te podnošenja Izjava o financijskim interesima zastupnika.

 

Predstavnici Povjerenstva susreli su se i s predstavnicima Europske komisije kako bi se upoznali s radom Neovisnog etičkog odbora Europske komisije, odnosno s pitanjima ograničenja Povjerenika u odnosu na obavljanje drugih zanimanja tijekom i nakon mandata, kao i primjene Kodeksa ponašanja članova Europske komisije. Ovaj sastanak održan je nastavno na organizaciju međunarodne konferencije na temu pravne i etičke opravdanosti regulacije tranzicije javnih dužnosnika iz javnog u privatni sektor (revolving doors) i perioda hlađenja (cooling-off period), koja je u prosincu 2022.g. održana u Zagrebu, a na kojoj je bio i predstavnik Europske komisije.  Na sastanku je bio prisutan i službenik iz odjela zaduženog za vođenje Registra transparentnosti te je tom prilikomraspravljanja i materija lobiranja u tijelima EU.

 

Također, održan je i sastanak s Europskim Ombudsmanom, a tema sastanka bio je rad ureda Europskog Ombudsmana s naglaskom na područje djelovanja koje se odnosi na etička pitanja, zatim na pravila za sprečavanje sukoba interesa, odnosno povrede etičkih načela unutar EU Institucija, kao i regulativu i praksu ‘revolving doors’-a javnih službenika koji napuštaju upravu EU-a.

 

Kroz održane sastanke Povjerenstvo je razmijenilo iskustva u radu te se upoznalo s načinom rada, razmišljanja i pristupa predmetnoj materiji od strane tijela EU.