Početna
 

Studijski posjet delegacije Komisije za sprječavanje sukoba interesa Brčko Distrikta i anti-koruptivnih ureda BiH Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa

Dana 31. svibnja 2023. g., u sklopu studijske posjete organizirane od strane Misije OSCE-a u BiH, predstavnici Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kontona Sarajevo, Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kontona Tuzla, Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Unsko-sanskog kontona i Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta, razmijenili su iskustva u radu s članovima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Uvodno obraćanje delekacije iz BiH održale su predsjednica Povjerenstva Aleksandra Jozić-Ileković i predstojnica Ureda Povjerenstva Majda Uzelac, upoznajući delegaciju sa strukturom i načinom rada Povjerenstva. Voditelj Odjela za provjeru imovinskih podataka i vođenje registara Filip Štefan i voditelj Odjela za pripremu procedura, izradu akata i suradnju Daniel Žabčić održali su kratka predavanja o postupku provjere podataka u imovinskim karticama obveznika te postupcima utvrđivanja povreda Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine", broj 143/21) nakon čega je uslijedila rasprava o navedenim temama.