Početna
 

Radionica Mreže „Network for Integrity“ na temu elektroničke provjere i automatizacije procesa podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Dana 14. prosinca 2021.g. održana je radionica – „Workshop on Electronic verification and automation process of submitting assets and interests declarations“, u organizaciji Mreže Network for Integrity. Radionici su prisustvovali predstavnici nadležnih tijela iz 11 zemalja, a osnovni cilj radionice bio je podijeliti iskustva onih tijela koje su prešle ili su trenutno u procesu prelaženja na elektronički sustav podnošenja imovinske kartice, odnosno elektroničke (automatizirane) provjere podataka o imovini. Radionica je zamišljena kao početak suradnje u vezi navedene teme, koja bi u konačnici trebala rezultirati razmjenom znanja i iskustava te uzajamnom pomoći sudionika, kao i zajedničkim dokumentom koji sadrži komparativni pregled rješenja ovakvog načina podnošenja imovinske kartice.

Radionici su prisustvovali i predstavnici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koji su tom prilikom predstavili razvoj elektroničkog obrasca imovinske kartice obveznika, kao i sustava automatske provjere podataka iz izvješća, izazove s kojima se Povjerenstvo susretalo te planove daljnjeg razvoja navedenog sustava uvođenjem elektroničkog potpisa te spajanjem na informatičku bazu podataka centralne sabirnice.