Početna
 

Peta regionalna (Jumbo) sigurnosna koordinacijska konferencija pod nazivom: „Paving the Way for Stabilization in the Western Balkans: The Balkan Route in the New Geopolitical Order - Old and New Challenges to Security”

Dana 19. i 20. studenog 2020.g. virtualnim putem održana je Peta regionalna (Jumbo) sigurnosna koordinacijska konferencija pod nazivom „Utvrđivanje puta za stabilizaciju na zapadnom Balkanu: Balkanska ruta u novom geopolitičkom poretku - stari i novi izazovi sigurnosti“, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Talijanske Republike i Regional Cooperation Councile-a (RCC) te partnerima Regional Anti-Corruption Initiative (RAI), Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative (MARRI), The South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC) i Integrative Internal Security Governance – IISG. Na Konferenciji se raspravljalo o tokovima imigracija na balkanskoj ruti, novim i starim terorističkim  prijetnjama, Ilegalnim tržištima i transnacionalnom organiziranom kriminalu, kibernetskom kriminalu, novim izazovima sigurnosti na zapadnom Balkanu, sprečavanju i suzbijanju korupcije u javnom sektoru te regionalnoj suradnji u borbi protiv ilegalne trgovine lakim i malokalibarskim oružjem.

Drugog dana Konferencije održan je Panel na temu „Sprječavanje i suzbijanje korupcije u javnom sektoru“, na kojem je, kao panelist, sudjelovao predstavnik Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ivan Matić, voditelj Odjela u Uredu Povjerenstva. Na Panelu se raspravljalo o ključnim izazovima na regionalnoj/nacionalnoj razini u odnosu na prevenciju i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uključujući pranje novca, zatim o načinima podizanja svijesti i boljim zakonodavnim rješenjima usmjerenim na suzbijanje korupcije, kao i povećanju transparentnosti u financiranju političkih stranaka i kandidata za javne dužnosti. Na panelu su izlagali predstavnici gotovo svih kompetentnih tijela država regije uključenih u borbi protiv korupcije. Predstavnik Povjerenstva predstavio je dosadašnji rad Povjerenstva te najavio dolazeće izmjene zakonodavnog okvira, odnosno donošenje novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa, kao i nove Antikorupcijske Strategije za razdoblje 2021.-2030. Istaknuto je kako Povjerenstvo aktivno sudjeluje u izradi nacrta navedenih akata te će kroz svoj angažman nastojati ukazati na nedostatke postojećih propisa s kojima se susreće u svakodnevnoj praksi, kao i potrebu usklađivanja zakonodavnog okvira s preporukama relevantnih međunarodnih institucija (GRECO, Svjetska Banka i dr.). Panelom je predsjedavao g. Maurizio Vallone, direktor D.I.A. – Ravnateljstva za istragu protiv Mafie, a raspravu je moderirao g. Vladan Joksimović, direktor RAI-a.