Početna
 

Međunarodna konferencija,Tbilisi, Gruzija, 6.i 7.05.2017.g.

Članovi Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Tatijana Vučetić, Davorin Ivanjek, Branka Lukačević – Gregić i predsjednica Povjerenstva Dalija Orešković, sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji koja je u organizaciji Anti-Corruption Network OECD-a, UNDP-a, Regional Hub of Civil Service in Astana i Regional-Anticorruption Initiative te Civil Servise Bureau Georgia kao domaćina, održana 6. i 7. srpnja 2016.g., u Tbilisiju, Gruzija pod nazivom „Assessing the implementation and Efectiveness of Systems for Discolosing Interests and Assets by Public Officials“ (Ocjena implementacije i učinkovitosti sustava za deklariranje interesa i imovine dužnosnika). Na konferenciji su predstavnici nadležnih institucija za prevenciju korupcije, sprječavanje sukoba interesa i provjeru podataka o imovinskom stanju dužnosnika iz Armenije, Azerbajdžana, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Čilea, Estonije, Francuske, Makedonije, Gruzije, Indonezije, Kazahstana, Kirgistana, Latvije, Litve, Moldavije, Mongolije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Srbije, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Tadžikistana, Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država te predstavnici relevantnih međunarodnih organizacija i to Vijeća Europe, GRECO-a, Europske unije, OECD-a, RAI-a, UNDP-a i ACSH-a, razmjenjivali iskustva u implementaciji i provedbi različitih sustava, s posebnim osvrtom na pitanja svrhe podnošenja izvješća o interesima i o imovinskom stanju dužnosnika, institucionalnom i pravnom okviru u kojem se ova izvješća podnose, subjektima koji podliježu ovoj obvezi, sadržaju izvješća o imovinskom stanju. Naime, novija istraživanja i studije pokazuju kako su države članice ACN-a značajno napredovale u razvoju instituta upravljanja sukobom interesa i u implementaciji tehničkih (informatičkih) rješenja na temelju kojih se izvješća o imovinskom stanju podnose u elektroničkom obliku, kao i da se sve više koriste tehnička (informatička) rješenja u postupku prikupljanja podataka i njihove automatske obrade (provjere). Stečena znanja i ekspertize u ovom području ukazuju na rastuću potrebu daljnjeg jačanja instituta podnošenja izvješća o imovinskom stanju u smislu strogoće obveze podnošenja i točnosti podnesenog izvješća. Na konferenciji je predsjednica Povjerenstva sudjelovala kao govornica kojom prilikom je održala izlaganje o ulozi izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Posebna pažnja posvećena je nužnosti uspostave izravne razmjene podataka između nadležnih tijela o imovini dužnosnika koja se nalazi u inozemstvu. U tom smislu, predstavnik RAI-a, izložio je prijedlog nacrta međunarodnog ugovora koji je sastavljen u suradnji s predstavnicima nadležnih institucija iz država članica ove regionalne organizacije, među kojima je i Republika Hrvatska.