Početna
 

Smjernica i uputa - Podnošenje imovinske kartice povodom promjene

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je 24. prosinca 2018.g. smjernicu i uputu za sve obveznike i rukovodeće državne službenike vezano za promjene na imovini koje su isti, sukladno članku 8. stavku 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, dužni prijaviti Povjerenstvu istekom godine u kojoj je promjena nastala.

 

Dokument/i: