Početna
 

Smjernica i uputa obveznicima iz članka 3. stavka 1. podstavka 34. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (143/21) o zabrani članstva u upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima izvanproračunskih fondova

 

Povjerenstvo je dana 24. siječnja 2022. godine donijelo Smjernicu i uputu o zabrani članstva obveznika koji obnašaju javnu dužnost župana, gradonačelnika, općinskih načelnika i njihovih zamjenika u upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima izvanproračunskih fondova od posebnog državnog interesa odnosno od posebnog interesa za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno odredbi članka 18. stavka 2. i 6. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine", broj 143/21).

Dokument/i: