Početna
 

Smjernica i uputa - imenovanje članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Povjerenstvo je dana 25. svibnja 2021.g. donijelo Smjernicu i uputu kojom se upućuju dužnosnici na lokalnoj i regionalnoj razini koji ujedno obavljaju funkciju člana skupštine trgovačkog društva u kojem jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu, da su odluke o imenovanju članova upravnih tijela i nadzornih odbora obvezni donijeti uz prethodni prijedlog predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, sukladno odredbi članka 15. stavka 2. ZSSI-a.