Početna
 

Priopćenja

Priopćenje

Ustrojavanje Registra poslovnih subjekata koji podliježu ograničenjima

Stavljanje u funkciju aplikacije e-sandučić

Pozivamo dužnosnike da daju pristanak na dostavu akata Povjerenstva elektroničkom dostavom.

Privremena nemogućnost podnošenja izvješća

Zbog dorada na informacijkom sustavu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Obavijest dužnosnicima od 13. studenoga 2015. g.

Obavijest dužnosnicima o dopuštenosti primanja naknade za rad u tijelima za provedbu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

Vraćanje podataka iz Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Na javnu objavu vraćeni su podatci iz izviješća o imovinskom stanju dužnosnika koji su uklonjeni temeljem rješenja Agencije za zaštitu osobnih...

Priopćenje

Priopćenje o prijavi protiv dužnosnika Tomislava Karamarka

Objavljena su izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Obavještava se zainteresirana javnost i dužnosnici da je na javnu objavu vraćen dio podataka iz izviješća o imovinskom stanju dužnosnika koji je...

Stranice