Početna
 

Priopćenje

 

               Povodom upita novinara, obavještava se javnost da je Povjerenstvo zaprimilo prijavu mogućeg sukoba interesa podnesenu protiv dužnosnika Tomislava Karamarka. Povodom zaprimljene prijave, Povjerenstvo će postupiti na istovjetan način kao i u svim drugim slučajevima. Radi stjecanja saznanja o bitnim činjenicama i okolnostima, Povjerenstvo će od nadležnih državnih tijela zatražiti potrebne podatke i obavijesti. Nakon što se prikupi dokumentacija na temelju koje će raspravljati o eventualnim povredama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, predmet će se uvrstiti na neku od slijedećih javnih sjednica radi donošenja odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka. S ciljem zaštite objektivnosti i nepristranosti u postupanju Povjerenstva, do raspravljanja o ovom predmetu na javnoj sjednici, Povjerenstvo neće iznositi daljnja očitovanja niti komentirati ovaj slučaj.

 

                                                                                                                                            Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa