Početna
 

Obavijest obveznicima o omogućavanju elektroničkog potpisivanja imovinske kartice

Obavještavaju se obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21., dalje u tekstu: ZSSI) da od 3. siječnja 2022. g. postoje dva moguća načina potpisivanja imovinske kartice i to dosadašnji način vlastoručnog potpisivanja ispisanog PDF-a s ovjerom tijela (u primjeni od 15. siječnja 2015. g.) te novi način elektroničkog potpisivanja imovinske kartice. Oba načina su jednako valjana.

U slučaju odabira opcije podnošenja popunjenog obrasca imovinske kartice s elektroničkim potpisom, podnositelj se upućuje da kroz sustav NIAS putem portala e-Građani, prijavom uz odgovarajuću vjerodajnicu izvrši elektronički potpis dokumenta. Nakon uspješnog elektroničkog potpisa  imovinska kartica bit će poslana u elektroničkom obliku u sustav Povjerenstva i smatra se valjano podnesenom, odnosno ne podnosi se i u ispisanom i vlastoručno potpisanom obliku. PDF elektronički potpisane imovinske kartice preusmjerit će se u korisnički račun obveznika, ali samo u svrhu mogućnosti ispisa za njegove vlastite potrebe.

Ukoliko obveznik radi tehničkih poteškoća ili iz bilo kojeg drugog razloga odustane od elektroničkog potpisivanja imovinske kartice, može se vratiti u elektronički obrazac i imovinsku karticu podnijeti Povjerenstvu slanjem iste u elektroničkom obliku te vlastoručnim potpisom i ovjerom ispisanog PDF formata i slanjem istog poštom.

Upute u vezi alternativnog načina potpisivanja i podnošenja imovinske kartice bit će sadržane u Uputama za popunjavanje obrasca imovinske kartice obveznika (kasnije Uputama za popunjavanje obrasca imovinske kartice obveznika) te u napomenama u Korisničkim računima obveznika.