Početna
 

Obavijest dužnosnicima od 13. studenoga 2015. g.

OBAVIJEST DUŽNOSNICIMA O DOPUŠTENOSTI PRIMANJA NAKNADE ZA RAD U TIJELIMA ZA PROVEDBU IZBORA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

  

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zaprimilo je zahtjev za davanjem mišljenja vezano za dopuštenost primanja naknade za rad u proširenom sastavu izbornog povjerenstva izborne jedinice od strane dužnosnika u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15., u daljnjem tekstu: ZSSI). 

U svrhu sprječavanja situacija mogućih povreda odredbi ZSSI-a i provođenja edukacije dužnosnika, a povodom održanih izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru, Povjerenstvo skreće dužnosnicima pozornost na odredbu članka 12. ZSSI-a kojom je propisano da dužnosnici koji za vrijeme obnašanja javne dužnosti primaju plaću za dužnost koju obnašaju ne smiju primati drugu plaću ni naknadu za obnašanje druge javne dužnosti, osim ako je zakonom drugačije propisano. 

Povjerenstvo obrazlaže da funkcija člana u proširenom sastavu izbornog povjerenstva izborne jedinice predstavlja javnu dužnost obzirom da članove proširenog sastava izbornog povjerenstva izborne jedinice imenuje Državno izborno povjerenstvo te je isto sastavljeno od jednakog broja predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i oporbenih političkih stranaka, odnosno koalicija. 

Jednako tako, obzirom na sastav i način imenovanja, članstvo u stalnom sastavu izbornog povjerenstva izborne jedinice, kao i članstvo u općinskim i gradskim izbornim povjerenstvima te u biračkim odborima, također se smatra javnom dužnošću. 

 Obzirom da Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ne sadrži izričitu odredbu kojom bi bilo propisano pravo na naknadu članova navedenih tijela, pa tako ni odredbu kojom bi navedeno pravo bilo priznato onim članovima koji su ujedno dužnosnici u smislu ZSSI-a, već odluku o naknadi za rad članova tijela za provedbu izbora donosi Državno izborno povjerenstvo, navedeni Zakon ne predstavlja posebni zakon kojim bi bila derogirana zabrana iz članka 12. ZSSI-a. 

Slijedom navedenoga, u slučajevima kad je za člana izbornog povjerenstva izborne jedinice, gradskog i općinskog izbornog povjerenstva, odnosno za člana biračkog odbora, imenovana osoba koja je dužnosnik u smislu ZSSI-a, dolazi do primjene prethodno citiranog članka 12. ZSSI-a te je Povjerenstvo mišljenja da u takvim slučajevima dužnosnici koji primaju plaću za dužnost koju obnašaju, ne smiju primiti naknadu kao članovi navedenih tijela.

  

                                                                                                 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa