Početna
 

Izdana publikacija "Osnovne obveze i ograničenja dužnosnika sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa"

Povjerenstvo je početkom studenoga tekuće godine izdalo publikaciju "Osnovne obveze i ograničenja obveznika sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa". Navedena publikacija trebala bi poslužiti kao vodič kroz odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s ciljem ostvarivanja svrhe donošenja istog, a koja je u samom Zakonu definirana kao sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. Izdavanjem navedene p0ublikacije Povjerenstvo je ispunilo i jednu od aktivnosti iz Akcijskog plana za 2019.-2020. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020. kojom je bilo predviđeno izdavanje ove publikacije. 

 

 

Dokument/i: