Početna
 

Poziv na pisani dio testiranja

Komisija za provedbu javnog natječaja, objavljenog u „Narodnim novinama" broj 55/25 od 10. svibnja 2024.g, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa – stručni referent/ica u Uredu Povjerenstva – jedan izvršitelj/ica

 

                                                     POZIV NA PISANI DIO TESTIRANJA

 

kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete iz javnog natječaja

 

Testiranje će se održati

 

            dana 18. lipnja 2024. godine (utorak) s početkom u 09,30 sati

  u dvorani Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3, Zagreb

  

Svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću identifikacijsku ispravu.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

  

PRAVILA  TESTIRANJA

 

 Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 Pisana provjera znanja ( 1. dio) – provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjera znanja bitnih za obavljanje poslova sstručnog referenta/ice u Uredu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

 Pravni izvori za pripremu provjere znanja:

Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/90., 135/97., 08/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.)

Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21.) u dijelu odredbe GLAVE I. (Opće odredbe) i GLAVE V. ( Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa) Zakona

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09. i 110/21.) u dijelu odredbe PRVOG DIJELA ZAKONA- GLAVE I. (Opće odredbe) i odredbe DRUGOG DIJELA ZAKONA- GLAVE V. (Rokovi) i GLAVE VI. (Obavješćivanje).

 Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 75/21.)

 

Kandidati koji prođu prvu fazu pisanog testiranja pristupiti će istoga dana (18. lipnja 2024.g.)  u 11 sati drugoj fazi pisanog dijela testiranja koja se odnosi na osnove poznavanja rada na računalu.

 

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavanju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje ili su podnijele nepravovremenu i neurednu prijavu.

 Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

Za vrijeme testiranja kandidatu nije dopušteno koristiti se propisima, literaturom, bilješkama, mobilnim telefonom, razgovarati s drugim kandidatima i ometati na bilo koji način tijek testiranja. Kandidat koji postupa suprotno navedenim zabranama bit će udaljen s testiranja i smatrat će se da je odustao od testiranja.

Za pisanu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

Prvi dio pisane provjere znanja ukupno traje 45 minuta te se kandidatima dodjeljuje od nula do deset (0-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na prvom dijelu testiranja ako su za pisani dio te provjere znanja dobili najmanje pet (5) bodova. Ti kandidati mogu pristupiti pisanom dijelu testiranja koje se odnosi na osnove poznavanja rada na računalu. Pisana provjera znanja poznavanja osnova rada na računalu ukupno traje 45 minuta se kandidatima dodjeljuje od nula do deset (0-10) bodova. Smatra se da su kandidati zadovoljili na drugom dijelu pisanog testiranja ( poznavanje osnova rada na računalu) ako su za pisani dio te provjere znanja dobili najmanje pet (5) bodova

Na razgovor (intervju) će se pozvati Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja te ostvarili najmanje po 5 bodova na svakom od dvaju pisanih dijelova testiranja. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeni na web-stranici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

 

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                          Komisija za provedbu javnog natječaja