Početna
 

Poziv za 42. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 17.02.2014.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine", broj 26/11 i 12/12) i č1. 12. st. 1. Pravilnika o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za od1učivanje o sukobu interesa, sazivam 42. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u ponedjeljak, 17. veljače 2014. u 14,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeči

DNEVNI RED

1. Davanje mišljenja u predmetu M-15/14 na zahtjev Gordana Marasa, ministra poduzetništva i obrta.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.