Početna
 

Poziv za 29. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 28.10.2013.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj
26/11 i 12/12), sazivam 29. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će
biti održana

u četvrtak, 31. listopada 2013. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1.  u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-230/13, obveznica Marija Vučković, zamjenica župana Dubrovačko-neretvanske županije,
 2.  u 10.20 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-232/13, obveznik Tomislav Vrdoljak, zamjenik župana Šibensko-kninske županije,
 3.  u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-223/13, obveznik Vlado Kruhak, gradonačelnik Grada Dugo Selo,
 4.  u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-228/13, obveznica Vilmica Kapac, gradonačelnica Grada Pregrade u mandatu 2009.-2013., 
 5.  u 11.20 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-231/13, obveznik Zoran Vujanović, zamjenik gradonačelnika Grada Sinja u mandatu 2009.-2013.,
 6.  u 11.40 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-243/13, obveznica Nada Čordašić, zamjenica gradonačelnika Grada Vinkovaca u mandatu 2009.-2013.,
 7.  u 12.00 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-25/12, obveznik Josip Zubović, općinski načelnik Općine Kolan,
 8.  u 12.20 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-211/13, obveznik Anđelko Topolovec, općinski načelnik Općine Radoboj,
 9.  u 12.40 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-216/13, obveznik Jasmin Krizmanić, općinski načelnika Općine Gornja Stubica,
 10.  u 13.00 sati – Donošenje odluke u predmetu SI-219/13, obveznik Silvestar Vučković, zamjenik općinskog načelnika Općine Mihovljan,
 11.  Davanje mišljenja u predmetu M-298/13 na zahtjev Ivana Remenara, općinskog načelnika Općine Rugvica,
 12.  Davanje mišljenja u predmetu M-300/13 na zahtjev Ante Županovića, gradonačelnika Grada Šibenika u mandatu 2009.-2013.,
 13.  Davanje mišljenja u predmetu M-302/13 po zahtjevu Ante Alfireva v.d. Tajnika Šibenskokninske županije.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

 

 

Dokument/i: