Početna
 

Poziv za 17. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 10. lipnja 2013.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj
26/11 i 12/12), sazivam 17. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će
biti održana

u srijedu, 12. lipnja 2013. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.
Predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-21/12, Staniša Žarković,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-52/11, Marica Jančić,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-61/11, Dragutin Glavina,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-82/11, Vili Bassanese,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili ne pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa u predmetu SI-84/11, Dino Kozlevac,
 6. Davanje mišljenja u predmetu M-100/13, na zahtjev Suzane Hajdaš,
 7. Davanje mišljenja u predmetu M-90/13, na zahtjev Zlatka Sinkovića,
 8. Davanje mišljenja u predmetu M-101/13, na zahtjev Srđana Maksića,
 9. Davanje mišljenja u predmetu M-97/13, na zahtjev Ljubice Božić,
10. Davanje mišljenja u predmetu M-50/11, na zahtjev Drage Dominića.

                          DOPUNA DNEVNOG REDA:

11. Davanje mišljenja u predmetu M-103/13, na zahtjev Mire Pavića,
12. Davanje mišljenja u predmetu M-104/13, na zahtjev Mladena Rogića,
13. Davanje mišljenja u predmetu M-105/13, na zahtjev Zdenka Dundovića,
14. Davanje mišljenja u predmetu M-106/13, na zahtjev Marije Matijević,
15. Davanje mišljenja u predmetu M-107/13, na zahtjev Sanje Bukša Kustić,
16. Davanje mišljenja u predmetu M-108/13, na zahtjev Luke Živanovića,
17. Davanje mišljenja u predmetu M-109/13, na zahtjev Pauline Bogović. 

 

 PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

 

 

Dokument/i: