Početna
 

Poziv za 14. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 10. svibnja 2013.g.

Temeljem čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 

26/11 i 12/12), sazivam 14. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će
biti održana

u srijedu, 15. svibnja 2013. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED 

  1.  Donošenje odluke u predmetu SI-31/13, Goran Radman, glavni ravnatelj HRT-a,
  2.  Donošenje odluke u predmetu SI-54/13, Zvonimir Mršić, predsjednik uprave trgovačkog društva „Podravka“d.d.,
  3.  Donošenje odluke u predmetu SI-19/13, Marija Hrebac, direktorica Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
  4.  Donošenje odluke u predmetu SI-54/12, Veljko Kajtazi, zastupnik u Hrvatskom saboru,
  5.  Donošenje odluke u predmetu SI-28/12, Anton Brajković, predsjednik uprave trgovačkog društva „Uljanik“ d.d.,
  6.  Donošenje odluke u predmetu SI-103/11, Damir Felak, član uprave trgovačkog društva „Hrvatske šume“ d.o.o.,
  7.  Donošenje odluke u predmetu SI-33/13, Branko Šalamon, gradonačelnik Grada Čakovca, 
  8.  Donošenje odluke u predmetu SI-17/13, Ružica Vidaković, zamjenica župana Brodskoposavske županije,
  9.  Donošenje odluke u predmetu SI-15/13, Ivan Vitali, načelnik Općine Sućuraj.

 

 PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Dalija Orešković, dipl. iur.

 

 

 

 

Dokument/i: