Početna
 

Registar ugovora i okvirnih sporazuma

 

Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017, 144/2020 i 30/2023.) Registar ugovora i okvirnih sporazuma i sve njegove promjene se objavljuju u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).