Početna
 

Obavijest o pokretanju postupka javne nabave IT usluga

 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak javne nabave predmeta „Usluge razvoja, implementacije, migracije podataka i održavanja novog informacijskog sustava Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa“.

Obavijest o nadmetanju u ovom postupku javne nabave objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 28. rujna 2022. godine pod brojem: 2022/S 0F2-0038137.

Objavi navedene obavijesti o nadmetanju možete pristupiti putem tražilice na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ ) ili izravno putem slijedeće poveznice:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6746053

Slijedom navedenog, pozivamo sve gospodarske subjekte, zainteresirane za izvođenje navedenih radova, da najkasnije do 19. listopada 2022. godine do 12,00 sati dostave svoje ponude za pružanje IT usluga, prema uputama i uvjetima navedenim u priloženoj Dokumentaciji o nabavi. Ističemo da se ponude mogu podnijeti isključivo putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Dokument/i: