Početna
 

Obavijest o izmjeni Dokumentacije o nabavi i roka za podnošenje ponuda

 

Povjerenstvo obavještava zainteresirane gospodarske subjekte i javnost da je, povodom upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, izvršilo manje izmjene u Dokumentaciji o nabavi i Tehničkim specifikacijama, vezano za otvoreni postupak javne nabave predmeta „Usluge razvoja, implementacije, migracije podataka i održavanja novog informacijskog sustava Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa“.

Zadnja verzija izmijenjene Dokumentacija o nabavi i izmijenjenih tehničkih specifikacija te Odgovor na pitanje zainteresiranog gospodarskog subjekta objavljeni su 18. listopada 2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Napominje se da sukladno članku 241. Zakona o javnoj nabavi, Povjerenstvo nije bilo dužno produljiti rok za podnošenje ponuda, ali je iskoristilo ovu mogućnost, s obzirom da je do predviđenog vremena otvaranja ponuda (19. listopada 2019. u 12:00 sati) preostao samo 1 dan. Stoga je rok za podnošenje ponuda. O kojim je izmjenama riječ razvidno je iz Odgovora na pitanje zainteresiranog gospodarskog subjekta.

U prilogu ove obavijesti nalaze se aktualna verzija Dokumentacije o nabavi i Tehničkih specifikacija te Odgovor na pitanje zainteresiranog gospodarskog subjekta od  18. listopada 2022., koji su objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokument/i: