Početna
 

Edukacija obveznika s područja Istarske županije

 

 

U ponedjeljak, 24. listopada 2022.g. u Puli je održana edukacija za obveznike s područja Istarske županije. Prisutne je uvodno pozdravio župan Istarske županije Boris Miletić koji je istaknuo da je svrha edukacije otklanjanje nedoumica u primjeni  Zakona o sprječavanju sukoba interesa, poglavito vezano za podnošenje imovinskih kartica, ali i u pogledu dopuštenosti ostvarivanja materijalnih prava iz radnog odnosa ravnatelja ustanova i direktora trgovačkih društava koji su postali obveznica Zakona. Predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković uvodno je istaknula edukacijsku ulogu Povjerenstva u sprječavanju nastanka sukoba interesa te da je odredbama novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa značajno proširen krug zakonskih obveznika, što je ujedno glavni razlog njezina održavanja, kako bi se isti mogli upoznati sa zabranama, obvezama i ograničenjima koji za njih proizlaze iz navedenog Zakona. Zamjenik predsjednice Povjerenstva Davorin Ivanjek održao je prezentaciju o svrsi donošenja te temeljnim odredbama i institutima Zakona o sprječavanju sukoba interesa, kao i sastavu, ustrojstvu te nadležnostima Povjerenstva u njegovoj provedbi, dok je savjetnik u Odjelu za provjeru imovinske kartice obveznika i vođenje registara Marko Matić ukazao prisutnim obveznicima na važnost instituta imovinske kartice kao bitnog preventivnog anti-korupcijskog mehanizma, najčešće uočene pogreške prilikom popunjavanja imovinske kartice te na važnost njihova pravovremenog i točnog podnošenja.