Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Željko Barišić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Željko Prezime Barišić
Stručna sprema Stručni Prvostupnik
Zvanje menager marketinga i komunikacije Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana Razveden/Razvedena31.01.2023.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 31431 Čepin

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 31000 Osijek

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti KOMUNALAC ČEPIN d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31431 Čepin Ulica Kralja Zvonimira Kućni broj 176

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38531380500
Datum početka mandata 25/12/2021 Predviđeni datum kraja mandata 25/12/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji
Dužnost Direktor Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Urednost d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Čepin

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31431 Čepin Ulica Kralja Zvonimira Kućni broj 176

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38531380500
Datum početka mandata 25/12/2021 Predviđeni datum kraja mandata 25/12/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 28.09.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor Naziv pravne osobe KOMUNALAC ČEPIN D.O.O. OIB pravne osobe 56265613380
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31431 Čepin Ulica Kralja Zvonimira Kućni broj 176
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 25/12/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10786,16 1595,7231.01.2023. Neto iznos (EUR) 8545,56 1236,6231.01.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 8890,51 1255,4331.01.2023. Neto iznos (EUR) 5547,67 783,3831.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OPG Andrijana Barišić OIB poslodavca 34995535869
Bruto iznos (EUR) 0,0028.09.2022. Neto iznos (EUR) 0,0028.09.2022.
Datum stupanja u radni odnos 21/10/2020 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena Supruga koristi porodiljni dopust od 19.08.201928.09.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 13658,59 1812,73 Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2328,2028.09.2022. 308,9828.09.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.09.2022.
Vremenski raspon Mjesečno28.09.2022.
Napomena Navedeni iznos predstavlja porodiljnu naknadu u mjesečnom iznosu 2.328.,20kn.28.09.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji Ne postoji31.01.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj OPĆINA ČEPIN OIB isplatitelja 64176613943
Neto iznos (EUR) 600,00 79,63 Vremenski raspon Mjesečno
Vrsta Subvencija
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2008
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 98,85 Ugovorena kamatna stopa 3,80
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Iznos duga (početni iznos glavnice) 250000,00 33180,70
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2022
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 2711,92 359,81 Ugovorena kamatna stopa 5,49
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.01.2023. Nositelj obveze Osobno31.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) BANKA KOVANICA 31.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 7013,0831.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro31.01.2023. Godina zaduženja 202231.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 3531.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 221,2831.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,9531.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji Ne postoji31.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bilje Poštanski broj 31327
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4746,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina Bilje Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bilje Poštanski broj 31327
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2217,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,00 99542,11
Katastarska općina Bilje Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bilje Poštanski broj 31327
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 20806,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,00 19908,42
Katastarska općina Bilje Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip KIA
Godina proizvodnje 2010 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.09.2022. Ne postoji31.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a28.09.2022. Naziv poslovnog subjekta OPG ANDRIJANA BARIŠIĆ 28.09.2022.
OIB poslovnog subjekta 3499553586928.09.2022. Sjedište poslovnog subjekta ČEPIN, KOLODVORSKA 328.09.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug28.09.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.09.2022.
Napomena 28.09.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji