Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Željko Bagarić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Željko 09.05.2022. Prezime Bagarić 09.05.2022.
Stručna sprema VSS09.05.2022.
Zvanje diplomirani inženjer prometa09.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke09.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana09.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece09.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 21300 Makarska09.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave09.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti MAKARSKI KOMUNALAC d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova 09.05.2022. MAKARSKI KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih poslova09.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21300 Makarska09.05.2022. Ulica Trg Tina Ujevića 09.05.2022. Kućni broj 109.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852169501009.05.2022.
Datum početka mandata 01/06/201809.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/06/202309.05.2022. 31/03/202308.09.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno09.05.2022. Stvarni datum kraja mandata 31/03/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji09.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji09.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji09.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji09.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20774,0009.05.2022. 2757,1809.05.2022. Neto iznos (EUR) 14777,9809.05.2022. 1961,2409.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji09.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji09.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji09.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji09.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji09.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji09.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji09.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji09.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.05.2022. Marka/tip mercedes benz glc 250d09.05.2022.
Godina proizvodnje 201709.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0009.05.2022. 26544,5609.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji09.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji09.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji09.05.2022.