Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Željka Antunović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Željka Prezime Antunović
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist
Zvanje Stručna specijalistica javne uprave Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 34340 Kutjevo

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Vršitelj dužnosti direktora08.11.2022. Direktor25.04.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Komunalno društvo Kutjevo d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 34340 KUTJEVO Ulica REPUBLIKE HRVATSKE Kućni broj 74

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38534211189
Datum početka mandata 25/12/202108.11.2022. Predviđeni datum kraja mandata 08/09/2026
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Stručna suradnica za gospodarstvo javnu nabavu i EU projekte Naziv pravne osobe Grad Kutjevo OIB pravne osobe 51418894400
Sjedište pravne osobe
Mjesto 34340 Kutjevo Ulica Trg graševine Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 30/09/2015 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/02/2018

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 8568,00 1137,17 Neto iznos (EUR) 7338,63 973,92

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 0000,00 0,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) slatinska banka požega Iznos duga (početni iznos glavnice) 12000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2022
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 228,94 Ugovorena kamatna stopa 5,45
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto KUTJEVO Poštanski broj 34340
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 673,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,00 39816,84
Katastarska općina KUTJEVO Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto PRIVLAKA Poštanski broj 23233
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 44,60
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,00 46452,98
Katastarska općina PRIVLAKA Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto KUTJEVO Poštanski broj 34340
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 787,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina KUTJEVO Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 33,33
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 12,70
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,00 66361,40
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Postotak 0,00
Napomena OPG JURE ANTUNOVIĆ OSNOVANO JE 2000.godine; 2019.godine prebačeno je na sina; ali je Željka Antunović vlasnik z.k.uložaka - podaci ne stanu u tablicu; zk.uloška u tablici: 184; 381; 389; 395; 399; 401; 402; 414; 460. ukupno 12,7 ha vinograda, lijeske.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4476,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 14000,00 1858,12
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 5581,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 38000,00 5043,47
Katastarska općina Duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 8635,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,00 9290,60
Katastarska općina Duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4591,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 21000,00 2787,18
Katastarska općina Duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 7507,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 54000,00 7167,03
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1739,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,00 929,06
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 7038,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4288,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 29000,00 3848,96
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 14295,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 98000,00 13006,84
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2940,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 2654,46
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 692,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4500,00 597,25
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2899,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,00 929,06
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 10582,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 31000,00 4114,41
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 685,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2300,00 305,26
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 8484,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,00 7299,75
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 8326,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,00 4645,30
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 9156,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 28000,00 3716,24
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4263,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,00 1592,67
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34340
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 7656,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 2654,46
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2108,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,00 398,17
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 5974,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,00 530,89
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena Nekretnina prodana ugovorom o kupoprodaji nekretnina 26.10.2023.godine i to nekretnina kč.br. 363 i 367 broj z.k.uloška ukupne povrsine 9774 m2 460 Bojanić Vladi, Pavlovci.30.01.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto duboka Poštanski broj 34350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3800,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,00 464,53
Katastarska općina duboka Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena Ugovorom o kupoprodaji nekretnina 26.10.2023.prodana k.č.br. 363 i 367 ukupne površine 9774 m2 Bojanić Vladi iz Pavlovaca.30.01.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta BANKA KOVANICA
OIB poslovnog subjekta 33039197637 Sjedište poslovnog subjekta VARAŽDIN
Broj dionica 200 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 30,00 3,98
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja iz domovinskog rata
OIB poslovnog subjekta 39146857475 Sjedište poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja, Zagreb
Broj dionica 4 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 556,75 73,79
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja Domovinski rat broj dana u ratu
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji