Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Želimir Kramarić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Želimir18.12.2015. Prezime Kramarić 18.12.2015. Kramarić19.05.2022.
Stručna sprema Magistar Znanosti18.12.2015.
Zvanje magistar ekonomskih znanosti18.12.2015. EKONOMISTA 19.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke18.12.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.12.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.12.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb18.12.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.12.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra18.12.2015. Član uprave19.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Turizma18.12.2015. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE19.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.12.2015. Ulica Prisavlje18.12.2015. Ksaver 19.05.2022. Kućni broj 1418.12.2015. 20819.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616936018.12.2015. +3851488100319.05.2022.
Datum početka mandata 23/02/201218.12.2015. 01/02/202219.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/06/201518.12.2015. 01/02/202519.05.2022. 01/02/202613.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.12.2015. Stvarni datum kraja mandata 31/05/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.12.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji18.12.2015. Postoji19.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost ČLAN UPRAVNOG VIJEĆA 19.05.2022. Naziv pravne osobe INSTITUT ZA TURIZAM 19.05.2022.
OIB pravne osobe 1026417910119.05.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski19.05.2022.
Datum početka dužnosti 02/11/202019.05.2022. Datum kraja dužnosti 19.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb19.05.2022. Ulica Vrhovec 19.05.2022. Kućni broj 519.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851390966119.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik skupštine19.05.2022. Naziv pravne osobe BICRO BIOCENTAR d.o.o.19.05.2022.
OIB pravne osobe 4729821053819.05.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski19.05.2022.
Datum početka dužnosti 01/02/202219.05.2022. Datum kraja dužnosti 01/02/202519.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb19.05.2022. Ulica Borongajska cesta 19.05.2022. Kućni broj 83H19.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851645864019.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.12.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.12.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto predsjednik uprave18.12.2015. Pomoćnik ravnatelja 19.05.2022. Naziv pravne osobe hotel opera d.d.18.12.2015. Razvojna Agencija Grada Zagreba 19.05.2022. OIB pravne osobe 18.12.2015. 5015925803519.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.12.2015. Ulica Kršnjavoga 18.12.2015. Prilaz Ivana Visina 19.05.2022. Kućni broj 118.12.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/03/200018.12.2015. 03/04/201919.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/10/200418.12.2015. 31/10/202019.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnik Samostalnog sektora za koordinaciju EU poslova i međunarodnu suradnju19.05.2022. Naziv pravne osobe Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH19.05.2022. OIB pravne osobe 4950839704519.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.05.2022. Ulica Donje Svetice 19.05.2022. Kućni broj 3819.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/202019.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/02/202219.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25000,0018.12.2015. 27560,8419.05.2022. 3657,8419.05.2022. Neto iznos (EUR) 14000,0018.12.2015. 15403,3819.05.2022. 2044,3319.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.12.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.12.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.12.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca HAC ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE18.12.2015. JU PARK PRIRODE MEDVEDNICA 19.05.2022. OIB poslodavca 3507792280018.12.2015. 5983222481719.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 17908,7818.12.2015. 17328,2319.05.2022. 2299,8219.05.2022. Neto iznos (EUR) 11260,0518.12.2015. 9854,3419.05.2022. 1307,8519.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 03/02/201418.12.2015. 15/07/202119.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 18.12.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji18.12.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.12.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.12.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.12.2015. Nositelj obveze Osobno18.12.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna Banka Zagreb18.12.2015. ZAGREBAČKA BANKA 19.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,0018.12.2015. 135000,0019.05.2022. 17917,5819.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro18.12.2015. HRK - Hrvatska Kuna19.05.2022. EUR - Euro19.05.2022. Godina zaduženja 200018.12.2015. 202019.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 4818.12.2015. 6019.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 250,0018.12.2015. 2560,0119.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,5018.12.2015. 5,2019.05.2022.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.12.2015. Nositelj obveze Osobno18.12.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PORSHE LEASING18.12.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 22000,0018.12.2015.
Valuta duga EUR - Euro18.12.2015. Godina zaduženja 201518.12.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 8418.12.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 290,0018.12.2015. Ugovorena kamatna stopa 6,0018.12.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.12.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.12.2015.
Mjesto Zagreb18.12.2015. Poštanski broj 1000018.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.12.2015. Površina 78,0018.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 643000,0018.12.2015. 1140750,0019.05.2022. 151403,5419.05.2022.
Katastarska općina zagreb18.12.2015. ZAGREB19.05.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno18.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.12.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća18.12.2015. Kuća sa okućnicom19.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.12.2015.
Mjesto Ston18.12.2015. Duba Stonska 19.05.2022. Poštanski broj 2330018.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.12.2015. Površina 125,0018.12.2015. 186,1919.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0018.12.2015. 1104000,0019.05.2022. 146525,9819.05.2022.
Katastarska općina Ston18.12.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno18.12.2015. Knjižno19.05.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.12.2015. Način stjecanja Nasljedstvom18.12.2015.
Postotak 33,0018.12.2015. 50,0019.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Br. K.Č. 173/3 i Br. ZK. ULOŠKA 154. ; 50% suvlasništva na: 91,19 m2 neto korisne stambene površine i 95 m2 dvorišne površine.19.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem19.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.05.2022.
Mjesto ZABOK 19.05.2022. Poštanski broj 4921019.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.05.2022. Površina 705,6919.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 190000,0019.05.2022. 25217,3319.05.2022.
Katastarska općina Zabok 19.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Površina parcele poljoprivrednog zemljišta K.Č. 1462/2 je 647 m2, Netto korisna površina građevina i 58,69 m2.19.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak19.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.05.2022.
Mjesto ZAGREB19.05.2022. Poštanski broj 1000019.05.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv19.05.2022. Površina 750,0019.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0019.05.2022. 5972,5319.05.2022.
Katastarska općina ZAGREB19.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.05.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.05.2022.
Postotak 25,0019.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.05.2022.
Mjesto ZAGREB19.05.2022. Poštanski broj 1000019.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.05.2022. Površina 55,0619.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1050000,0019.05.2022. 139358,9519.05.2022.
Katastarska općina ZAGREB19.05.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.05.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.05.2022.
Postotak 50,0019.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji18.12.2015. Postoji19.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.05.2022. Marka/tip ŠKODA OCTAVIA19.05.2022.
Godina proizvodnje 201419.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0019.05.2022. 10617,8219.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.12.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji18.12.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji18.12.2015. Postoji19.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 5900,0019.05.2022. Valuta EUR - Euro19.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug19.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom19.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji18.12.2015.