Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Zdravko Planinc

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zdravko Prezime Planinc
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani inženjer agronomije Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 44000 Sisak

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik ravnatelja Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica Grada Vukovara Kućni broj 269d

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516002736
Datum početka mandata 02/01/2021 Predviđeni datum kraja mandata 01/01/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj Podružnice Agencije u Sisačko-moslavačkoj županiji Naziv pravne osobe Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju OIB pravne osobe 99122235709
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica Grada Vukovara Kućni broj 269d
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/2010 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/01/2021

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23575,35 3142,7923.01.2023. Neto iznos (EUR) 15591,01 2077,9223.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KOMUNALAC PETRINJA d.o.o. OIB poslodavca 53696178845
Bruto iznos (EUR) 7471,85 1093,3823.01.2023. Neto iznos (EUR) 5467,71 799,0723.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 04/01/1989 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena Prvi puta stupila u radni odnos u Hrvatskoj Pošti Petrinja 04.08.1987. godine. U KOMUNALAC PETRINJA d.o.o. radi od 04/01/1989 u kontinuitetu. U vrijeme domovinskog rata imala je prognanički status, ali radni odnos nije prekidan.01.09.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno, Bračni drug Osobno23.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,00 30000,0023.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2015 202323.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 84 6023.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 1484,46 572,9023.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,49 5,4923.01.2023.
Napomena Zdravko Planinc - zaduženje 60.000,00 kn; Suzi Planinc - zaduženje 40.000,00 kn; Za oba dospijeće zadnjeg anuiteta 11/2022. 30.000,00 EUR - Gotovinski kredit uplaćen na tekući račun (HR0624070003283129942) 03.01.2023. godine. Kredit mi je potreban za dovršenje kuće i sanaciju od potresa.23.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Sisak Poštanski broj 44000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 598,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,00 140000,0023.01.2023.
Katastarska općina Sisak Stari Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom01.09.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 1/2 zemljišta i 1/2 građevine (kuća prizemnica) dobio sam od pokojne bake (majka moga oca) negdje 1970 godine. Roditelji su dogradili kat kuće 1983 godine. Kuća ima građevnu dozvolu i etažirana je. Po ostavinskoj rastavi 2008 godine, nakon smrti majke pripao mi je njen dio, a nedugo nakon toga i otac mi je darovao svoj dio u cijelosti sa pravom doživotnog uživanja. Vlasnik sam zemljišta i građevine 1/1. Građevina - obiteljska kuća ima cca 160 m2 neto stambene površine i pripada joj još garaža od 17m2 kao samostojeći objekat.01.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto SELINE - Starigrad Paklenica Poštanski broj 23244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 480,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,00 220000,0023.01.2023.
Katastarska općina Seline Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)01.09.2022.
Napomena Građevinsko zemljište od 480 m2 supruga je dobila od oca darovnim ugovorom; Dva kredita od 15.000,00 eura jedan na mene i jedan na suprugu; Supruga je prodala i naslijeđenu nekretninu od pokojne tete koju je uzdržavala do smrti, cca 25.000,00 eura; Tri police stambene štednje; Kuća se gradi od 2002. godine. Prizemlje kuće je useljivo a kat kuće je još roh-bau. Kuća ima građevnu dozvolu. Uloženo je i puno osobnog rada. Prizemlje kuće cca 85m2 neto; Kat kuće cca 85m2 neto; Vlasništvo supruga i ja svaki po 1/2 u idealnom dijelu.01.09.2022. Građevinsko zemljište od 480 m2 supruga je dobila od oca darovnim ugovorom; Dva kredita od 15.000,00 eura jedan na mene i jedan na suprugu; Supruga je prodala i naslijeđenu nekretninu od pokojne tete koju je uzdržavala do smrti, cca 25.000,00 eura; Tri police stambene štednje; Kuća se gradi od 2002. godine. Prizemlje kuće je useljivo a kat kuće je još roh-bau. Kuća ima građevnu dozvolu - nije etažirana. Uloženo je i puno osobnog rada. Prizemlje kuće cca 85m2 neto; Kat kuće cca 85m2 neto; Vlasništvo supruga i ja svaki po 1/2 u idealnom dijelu.23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Čavoglave Poštanski broj 22320
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 374,00 323,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3700,00 161,5023.01.2023.
Katastarska općina Čavoglave Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 1,00 0,4723.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Naslijeđeno po ostavinskoj raspravi nakon smrti majke 2008 godine; Ukupno posjedujem cca 374 m2 u dijelovima 33 katastarske čestice u ukupno 8 ZK uložaka; Nekretnine su u slijedećim ZK ulošcima Općinskog suda u Drnišu, KO Čavoglave: 78; 195; 201; 202; 204; 205; 207; 563; Stvarna vrijednost mi je nepoznata a zemljište nije predmet prodaje.01.09.2022. U naravi put - javno dobro.23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2023.
Mjesto Čavoglave23.01.2023. Poštanski broj 2232023.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2023. Površina 13370,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6685,0023.01.2023.
Katastarska općina Čavoglave23.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom23.01.2023.
Postotak 1,2023.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Poljoprivredno zemljište - u naravi pašnjak jer su oranica i vinograd zapušteni i nešto malo šume.23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2023.
Mjesto Čavoglave23.01.2023. Poštanski broj 2232023.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2023. Površina 3211,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1605,5023.01.2023.
Katastarska općina Čavoglave23.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom23.01.2023.
Postotak 0,8823.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Poljoprivredno zemljište - u naravi pašnjak jer je oranica zapuštena.23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2023.
Mjesto Čavoglave23.01.2023. Poštanski broj 2232023.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2023. Površina 1036,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 518,0023.01.2023.
Katastarska općina Čavoglave23.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom23.01.2023.
Postotak 1,1723.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U naravi pašnjak - oranica je zapuštena a gospodarska zgrada je davno srušena.23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2023.
Mjesto Čavoglave23.01.2023. Poštanski broj 2232023.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2023. Površina 2524,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1262,0023.01.2023.
Katastarska općina Čavoglave23.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom23.01.2023.
Postotak 1,0323.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Poljoprivredno zemljište - u naravi pašnjak jer su oranice zapuštene.23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2023.
Mjesto Čavoglave23.01.2023. Poštanski broj 2232023.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2023. Površina 632,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 316,0023.01.2023.
Katastarska općina Čavoglave23.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom23.01.2023.
Postotak 0,5923.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Poljoprivredno zemljište - Guvno za vršiti žito.23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište23.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2023.
Mjesto Čavoglave23.01.2023. Poštanski broj 2232023.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2023. Površina 309,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 309,0023.01.2023.
Katastarska općina Čavoglave23.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom23.01.2023.
Postotak 0,9223.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Dvorište i objekat - napušteno, izvan funkcije.23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2023.
Mjesto Čavoglave23.01.2023. Poštanski broj 2232023.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2023. Površina 10749,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5374,5023.01.2023.
Katastarska općina Čavoglave23.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom23.01.2023.
Postotak 1,3223.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Poljoprivredno zemljište - u naravi pašnjak jer je oranica zapuštene.23.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot Partner 1.6 eHDI
Godina proizvodnje 2015 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0001.09.2022. 7500,0023.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VW Golf 1.6 Tdi
Godina proizvodnje 2011 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,00 7500,0023.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način01.09.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Naš sin ga kupio dijelom od ušteđevine a dijelom od kredita.01.09.2022. Samo sam formalni vlasnik. Naš sin si je kupio vozilo za vlastite potrebe od kredia i ušteđevine. Vozilo je registrirano na mene.23.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 230000,00 47000,0023.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja, Prodajom imovine
Napomena 30.000,00 EUR - Gotovinski kredit kod OTP banke uplaćen na moj tekući račun (HR0624070003283129942) 03.01.2023. godine. Kredit mi je potreban za dovršenje kuće i sanaciju od potresa. Iznos kredita nije prikazan u štednji!23.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 17000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji