Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Viktor Šober

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Viktor05.09.2022. Prezime Šober05.09.2022.
Stručna sprema VSS05.09.2022.
Zvanje Diplomirani inženjer zračnog prometa 05.09.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke05.09.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana05.09.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece05.09.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 20000 Dubrovnik05.09.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.09.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor05.09.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti ZRAČNA LUKA DUBROVNIK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu05.09.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20213 Čilipi05.09.2022. Ulica Dobrota 05.09.2022. Kućni broj 2405.09.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852077322205.09.2022.
Datum početka mandata 09/08/202205.09.2022. Predviđeni datum kraja mandata 09/08/202605.09.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.09.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji05.09.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji05.09.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.09.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji05.09.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ministar savjetnik05.09.2022. Naziv pravne osobe Ministarstvo mora prometa i infrastrukture - radno mjesto u okviru Stalnog predstavništva RH pri EU05.09.2022. OIB pravne osobe 2287451517005.09.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb05.09.2022. Ulica Prisavlje05.09.2022. Kućni broj 1405.09.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/200505.09.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09/08/202205.09.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 36828,1005.09.2022. 4887,9330.01.2023. 5583,1331.01.2024. Neto iznos (EUR) 25950,7305.09.2022. 3444,2630.01.2023. 3878,0731.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.09.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji05.09.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji05.09.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji05.09.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji05.09.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji05.09.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.09.2022. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug05.09.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) KBC Brussels05.09.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 480000,0005.09.2022.
Valuta duga EUR - Euro05.09.2022. Godina zaduženja 202205.09.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 24005.09.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2208,7005.09.2022. Ugovorena kamatna stopa 1,0105.09.2022.
Napomena 05.09.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.09.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji05.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan05.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Belgija05.09.2022.
Mjesto Bruxelles05.09.2022. Poštanski broj 105005.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.09.2022. Površina 103,0005.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3653990,0005.09.2022. 484967,8105.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno05.09.2022. Način stjecanja Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)05.09.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan05.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija05.09.2022.
Mjesto Kikinda 05.09.2022. Poštanski broj 2330005.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.09.2022. Površina 101,0005.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 602720,0005.09.2022. 79994,6905.09.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.09.2022. Način stjecanja Nasljedstvom05.09.2022.
Postotak 12,5005.09.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor05.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija05.09.2022.
Mjesto Kikinda 05.09.2022. Poštanski broj 2330005.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.09.2022. Površina 22,2805.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 167857,0005.09.2022. 22278,4505.09.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.09.2022. Način stjecanja Nasljedstvom05.09.2022.
Postotak 12,5005.09.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor05.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija05.09.2022.
Mjesto Kikinda05.09.2022. Poštanski broj 2330005.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.09.2022. Površina 18,0105.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 135680,0005.09.2022. 18007,8305.09.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug05.09.2022. Način stjecanja Nasljedstvom05.09.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija05.09.2022.
Mjesto Novi Itebej05.09.2022. Poštanski broj 2323605.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.09.2022. Površina 485,0005.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0005.09.2022. 9290,6005.09.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug05.09.2022. Način stjecanja Nasljedstvom05.09.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija05.09.2022.
Mjesto Sajan05.09.2022. Poštanski broj 2332405.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.09.2022. Površina 10000,0005.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90400,0005.09.2022. 11998,1405.09.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.09.2022. Način stjecanja Nasljedstvom05.09.2022.
Postotak 25,0005.09.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija05.09.2022.
Mjesto Sajan05.09.2022. Poštanski broj 2332405.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.09.2022. Površina 1265,0005.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 173280,0005.09.2022. 22998,2105.09.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.09.2022. Način stjecanja Nasljedstvom05.09.2022.
Postotak 20,8305.09.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.09.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji05.09.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.09.2022. Marka/tip Mercedes-Benz GLE 35005.09.2022.
Godina proizvodnje 202005.09.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 490000,0005.09.2022. 65034,1805.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug05.09.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)05.09.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.09.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji05.09.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji05.09.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji05.09.2022.