Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Stjepan Kostelac

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Stjepan23.06.2017. Prezime Kostelac 23.06.2017. Kostelac22.07.2021.
Stručna sprema VSS23.06.2017.
Zvanje DOKTOR VETERINARSKE MEDICINE23.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 53220 Otočac23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji23.06.2017. Mjesto 53220 Otočac23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Otočac23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53220 Otočac23.06.2017. Ulica KRALJA ZVONIMIRA23.06.2017. Kućni broj 1023.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855377117623.06.2017. +3855377102022.07.2021.
Datum početka mandata 24/06/201723.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/06/202123.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 04/06/2021 05/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto DIREKTOR 23.06.2017. 28.06.2022. Naziv pravne osobe VETERINARSKA STANICA OTOČAC23.06.2017. 28.06.2022. OIB pravne osobe 2532356844023.06.2017. 28.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 53220 Otočac23.06.2017. 28.06.2022. Ulica FORTIČKA 23.06.2017. 28.06.2022. Kućni broj 923.06.2017. 28.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/08/200823.06.2017. 28.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/05/201323.06.2017. 28.06.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 21006,0023.06.2017. Neto iznos (HRK) 13402,7523.06.2017. 14010,0022.07.2021.
Napomena Mjesečni neto iznos od 14010,00 kuna odnosi se na vrijeme od prestanka obavljanja dužnosti 05.06.2021 do 05. 12. 2021 . god kod Grada Otočca28.06.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017. Postoji30.01.2019. Ne postoji13.02.2020. Postoji28.06.2022.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj veterinarska ambulanta Otočac d.o.o.30.01.2019. OIB isplatitelja 2532356844030.01.2019.
Neto iznos mjesečno (HRK) 5000,0030.01.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada30.01.2019.
Napomena

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje28.06.2022. OIB isplatitelja 8439795662328.06.2022.
Neto iznos mjesečno (HRK) 11754,0028.06.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada28.06.2022.
Napomena mjesečni iznos mirovine u iznosu od 11574,00 sa početkom isplate od 05.12.2021 god28.06.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji23.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 50000,0023.06.2017. Pravna osnova Od kapitala23.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 179000,0030.01.2019. Pravna osnova Od kapitala30.01.2019.
Vremenski raspon Jednokratno30.01.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 64879,0013.02.2020. 42533,0022.07.2021. Pravna osnova Od kapitala13.02.2020.
Vremenski raspon Jednokratno13.02.2020.
Napomena dividende od kapitala28.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 30000,0013.02.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava13.02.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.02.2020.
Napomena Godišnja najamnina28.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 10000,0013.02.2020. 20295,0022.07.2021. 30000,0028.06.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka13.02.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.02.2020.
Napomena rad za četverosatno radno vrijeme u periodu od 05.12.2021 do 31.06,2022 god28.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 71417,7322.07.2021. Pravna osnova Od osiguranja22.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno22.07.2021.
Napomena 22.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA23.06.2017. OIB poslodavca 0831223653123.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 106232,8923.06.2017. 11397,3913.02.2020. Neto iznos (HRK) 81036,7623.06.2017. 8890,8613.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/200123.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji23.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj apprr23.06.2017. OIB isplatitelja 9912223570923.06.2017.
Neto iznos (HRK) 30000,0023.06.2017. 25000,0030.01.2019. 43736,2422.07.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2017.
Vrsta Poticaj23.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.06.2017. Ne postoji28.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Osobno23.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ23.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0023.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro23.06.2017. Godina zaduženja 201023.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12023.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 200,0023.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,0023.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Poslovni prostor14.12.2017. Livada30.01.2019. Oranica (Njiva)13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto otočac23.06.2017. Poštanski broj 5322023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 8454,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0023.06.2017. 80000,0013.02.2020.
Katastarska općina k o otočac23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Postotak 50,0023.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto otočac23.06.2017. Poštanski broj 5322023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 443,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0023.06.2017.
Katastarska općina k o otočac23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto otočac 23.06.2017. Poštanski broj 5322023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 13350,0023.06.2017. 6650,0013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 700000,0023.06.2017. 900000,0013.02.2020.
Katastarska općina k o otočac23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica23.06.2017. Vikendica s pripadajućim zemljištem13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto rab23.06.2017. Poštanski broj 5132023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 48,0023.06.2017. 385,0013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 700000,0023.06.2017. 900000,0013.02.2020.
Katastarska općina k o palit23.06.2017. mundanije13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto zagreb23.06.2017. Poštanski broj 1000023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 46,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,0023.06.2017. 600000,0022.07.2021.
Katastarska općina k o vrapče23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto otočac23.06.2017. Poštanski broj 5322023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 37062,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,0023.06.2017. 170000,0013.02.2020.
Katastarska općina k o otočac23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Kuća sa okućnicom13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto otočac23.06.2017. Poštanski broj 5322023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1303,0023.06.2017. 848,0013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0023.06.2017. 900000,0013.02.2020.
Katastarska općina ko prozor23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto otočac23.06.2017. Poštanski broj 5322023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 2440,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0023.06.2017.
Katastarska općina ko prozor23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Postotak 23,3023.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto otočac23.06.2017. Poštanski broj 5322023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1450,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0023.06.2017.
Katastarska općina ko prpzor23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Postotak 33,3323.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto otočac23.06.2017. Poštanski broj 5322023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1300,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0023.06.2017.
Katastarska općina ko prozor23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Postotak 23,5023.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto otočac23.06.2017. Poštanski broj 5322023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 488,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0023.06.2017.
Katastarska općina ko otočac23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Postotak 50,0023.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto otočac23.06.2017. Poštanski broj 5322023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 11730,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0023.06.2017. 150000,0013.02.2020.
Katastarska općina prozor23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Postotak 21,0023.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor14.12.2017. Oranica (Njiva)13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.12.2017.
Mjesto otočac14.12.2017. TOČAC13.02.2020. OTOČAC22.07.2021. Poštanski broj 5322014.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.12.2017. Površina 45,0014.12.2017. 5417,0013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 247919,9914.12.2017. 200000,0013.02.2020.
Katastarska općina otočac14.12.2017. prozor13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno14.12.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala14.12.2017. Nasljedstvom13.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto OTOČAC13.02.2020. Poštanski broj 5322013.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 5751,0013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0013.02.2020.
Katastarska općina otočac13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom13.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor13.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.02.2020.
Mjesto OTOČAC13.02.2020. Poštanski broj 5322013.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.02.2020. Površina 45,0013.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 247919,9913.02.2020.
Katastarska općina OTOČAC13.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno13.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala13.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip PEGUOTE 300823.06.2017. PEGUOTE 30828.05.2019. VOLKSVAGEN T-CROS28.06.2022.
Godina proizvodnje 201023.06.2017. 202228.06.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,0023.06.2017. 160000,0028.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.05.2019. Marka/tip peguote 300828.05.2019.
Godina proizvodnje 201928.05.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 205000,0028.05.2019. 160000,0022.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.05.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala28.05.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine23.06.2017. Marka/tip TRAKTOR FERGUSON23.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0023.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji23.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta VETERINARSKA AMBULANTA OTOČAC23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 2532356844023.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta OTOČAC23.06.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 51,5023.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na pravnu osobu23.06.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika ODVJETNIČKI URED ANA BOBINAC23.06.2017. OIB 23.06.2017. 23.06.2017. 23.06.2017. 23.06.2017. 23.06.2017. 23.06.2017. 23.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala23.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji23.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 260000,0023.06.2017. 274000,0013.02.2020. 474000,0022.07.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala23.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.06.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: