Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Stjepan Bencetić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Stjepan Prezime Bencetić Bencetić13.06.2022.
Stručna sprema Magistar
Zvanje MAGISTAR VETERINE Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 47201 Draganić

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Član uprave - Direktor05.01.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Draganić KOMUNALNO DRUŠTVO DRAGANIĆ d.o.o. za održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova, izgradnju i održavanje javnih površina, te pružanje određenih komunalnih usluga05.01.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47201 Draganić Ulica Draganići Kućni broj 10

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38547715136 +3854771585505.01.2023.
Datum početka mandata 08/06/2017 09/12/202205.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 06/06/2021 09/06/202305.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 20/05/2021 31/08/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto NAČELNIK OPĆINE 13.06.2022. Općinski načelnik05.01.2023. Naziv pravne osobe OPĆINA DRAGANIĆ 13.06.2022. Općina Draganić05.01.2023. OIB pravne osobe 45803800853 13.06.2022. 4580380085305.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47201 Draganić 13.06.2022. 47201 Draganić05.01.2023. Ulica DRAGANIĆI 13.06.2022. Draganići 05.01.2023. Kućni broj 10 13.06.2022. 1005.01.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/05/2013 13.06.2022. 05/06/201305.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/06/2017 13.06.2022. 20/05/202105.01.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11378,25 13313,5313.06.2022. 870,9905.01.2023. Neto iznos (EUR) 7829,98 9320,6613.06.2022. 663,6105.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji13.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 70000,00 9290,60 Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OIB isplatitelja 76767369197
Neto iznos (EUR) 60000,00 70000,0013.06.2022. 1233,0705.01.2023. Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Vrsta Poticaj
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji05.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE BANKA21.08.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 9500,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 160,00 Ugovorena kamatna stopa 2,00
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Draganić Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2529,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 13272,28
Katastarska općina Draganić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Vojnić Poštanski broj 47220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 13640,40
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina Vojnić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Draganić Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4616,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina Karlovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Draganić Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 5982,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,00 53089,12
Katastarska općina Draganić Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Draganić Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2767,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,00 3981,68
Katastarska općina Draganić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto KARLOVAC Poštanski broj 47000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 64,54
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,00 46452,98
Katastarska općina KARLOVAC Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 6500,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 32500,00 4313,49
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1609,20
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8046,00 1067,89
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 111,60
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,00 265,45
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 12032,40
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60162,00 7984,87
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 8848,80
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 44244,00 5872,19
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3254,40
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 16272,00 2159,67
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1807,20
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9036,00 1199,28
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2750,40
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13752,00 1825,20
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1807,20
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9036,00 1199,28
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4392,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 21960,00 2914,59
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3592,80
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17964,00 2384,23
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 12101,80
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60509,00 8030,92
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 6174,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30870,00 4097,15
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1540,80
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7704,00 1022,50
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3657,60
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18288,00 2427,23
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1800,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9000,00 1194,51
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 15891,20
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 79456,00 10545,62
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2829,60
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 14148,00 1877,76
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 12,50
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 30326,60
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 151633,00 20125,16
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 25,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto DRAGANIĆ Poštanski broj 47201
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 42015,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 210075,00 27881,74
Katastarska općina DRAGANIĆ Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 4,17
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Audi
Godina proizvodnje 2004 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,00 20000,0013.06.2022. 2500,0005.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mercedes
Godina proizvodnje 1999 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 2654,46
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor Marka/tip Massey
Godina proizvodnje 1984 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 2654,46
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor Marka/tip IMT 533
Godina proizvodnje 1978 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,00 1500,0005.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.06.2022. Marka/tip SMART13.06.2022.
Godina proizvodnje 200213.06.2022. 200505.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0013.06.2022. 2000,0005.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno13.06.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.06.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta POLJOPRIVREDNI OBRT GOSPODARSTVO BENCETIĆ
OIB poslovnog subjekta 03692175551 Sjedište poslovnog subjekta BENCETIĆI 9, DRAGANIĆ
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: