Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ruža Blažanin

Zbirna imovinska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ruža 12.04.2022. Prezime Blažanin12.04.2022.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik12.04.2022.
Zvanje ekonomski prvostupnik12.04.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica12.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 53260 Brinje12.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor12.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti VODOVOD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Brinje12.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53260 Brinje12.04.2022. Ulica FRANKOPANSKA12.04.2022. Kućni broj 3512.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3859840564312.04.2022.
Datum početka mandata 09/12/200812.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/202212.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji12.04.2022.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto KNJIGOVOĐA12.04.2022. Naziv pravne osobe KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL RUŽA BLAŽANIN 12.04.2022. OIB pravne osobe 0414007170112.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 53260 Brinje12.04.2022. Ulica LOKMERI12.04.2022. Kućni broj 3A12.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 26/12/198512.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 12.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto KNJIGOVOĐA12.04.2022. Naziv pravne osobe VODOVOD D.O.O.12.04.2022. OIB pravne osobe 6723041998612.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 53260 Brinje12.04.2022. Ulica FRANKOPANSKA12.04.2022. Kućni broj 3512.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/199612.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 9811,8012.04.2022. Neto iznos (HRK) 7426,0012.04.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji12.04.2022.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj kNJIGOVODSTVENE USLUGE VL RUŽA BLAŽANIN12.04.2022. OIB isplatitelja 0414007170112.04.2022.
Neto iznos mjesečno (HRK) 7000,0012.04.2022. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti12.04.2022.
Napomena 12.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.04.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca GP KRK D.D. KRK12.04.2022. OIB poslodavca 0514627484712.04.2022.
Bruto iznos (HRK) 9511,4312.04.2022. Neto iznos (HRK) 7212,1412.04.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/200312.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 12.04.2022.
Napomena 12.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji12.04.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 8000,0012.04.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti12.04.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini12.04.2022.
Druga djelatnost POLJOPRIVREDE12.04.2022.
Napomena 12.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.04.2022. Nositelj obveze Osobno12.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANKA SPLIT12.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 59000,0012.04.2022.
Valuta duga EUR - Euro12.04.2022. Godina zaduženja 202112.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 4500,0012.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,0012.04.2022.
Napomena 12.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.04.2022.
Mjesto RIJEKA12.04.2022. Poštanski broj 5100012.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.04.2022. Površina 47,0012.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 63000,0012.04.2022.
Katastarska općina Plase12.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno12.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno12.04.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.04.2022.
Napomena 12.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.04.2022. Marka/tip POLO12.04.2022.
Godina proizvodnje 201212.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0012.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno12.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.04.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji12.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Vlasnik obrta12.04.2022. Naziv poslovnog subjekta KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL RUŽA BLAŽANIN12.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 0414007170112.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta BRINJE12.04.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način12.04.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine OSNOVALA OBRT I POČELA RADITI12.04.2022.
Napomena 12.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji12.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.04.2022.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: