Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Robert Rac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Robert28.06.2022. Prezime Rac28.06.2022.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik28.06.2022.
Zvanje novinar28.06.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.06.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana28.06.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.06.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 32000 Vukovar28.06.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor28.06.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski radio Vukovar d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa28.06.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32000 Vukovar28.06.2022. Ulica Dr. Franje Tuđmana28.06.2022. Kućni broj 1328.06.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853245045028.06.2022.
Datum početka mandata 13/11/201828.06.2022. Predviđeni datum kraja mandata 13/11/202628.06.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.06.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.06.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Glavni i odgovorni urednik28.06.2022. Naziv pravne osobe Hrvatski radio Vukovar d.o.o.28.06.2022. OIB pravne osobe 9768322280928.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32000 Vukovar28.06.2022. Ulica Dr. Franje Tuđmana28.06.2022. Kućni broj 1328.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/05/201628.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/11/201828.06.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11573,4928.06.2022. 1536,0028.06.2022. Neto iznos (EUR) 8732,9228.06.2022. 1158,9428.06.2022.
Napomena Prijavljeni iznos predstavlja prosječni mjesečni iznos u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, a posljednja isplaćena puna plaća (za svibanj 2022. godine) iznosila je neto 8.662,79 kuna.28.06.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.06.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.06.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.06.2022. Nositelj obveze Osobno28.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.o.o.28.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0028.06.2022. 19908,4228.06.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.06.2022. EUR - Euro28.06.2022. Godina zaduženja 201928.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8428.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2182,6628.06.2022. 289,6905.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,8828.06.2022.
Napomena 28.06.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2022.
Mjesto Vukovar28.06.2022. Poštanski broj 3200028.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2022. Površina 219,0028.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1125000,0028.06.2022. 149313,1628.06.2022.
Katastarska općina Vukovar28.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.06.2022.
Postotak 50,0028.06.2022.
Napomena 28.06.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.06.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2022. Marka/tip Kia Sportage28.06.2022.
Godina proizvodnje 200928.06.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0028.06.2022. 9290,6028.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2022. Način stjecanja Novčanom pozajmicom28.06.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.06.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.06.2022. Naziv poslovnog subjekta SLAVONSKI ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND D.D.28.06.2022.
OIB poslovnog subjekta 0637185807928.06.2022. Sjedište poslovnog subjekta Dežmanova 528.06.2022.
Broj dionica 16028.06.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 20,0028.06.2022. 2,6528.06.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%28.06.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.06.2022. Način stjecanja Na neki drugi način28.06.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Republika Hrvatska poklonila dionice prognanicima28.06.2022.
Napomena 28.06.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.06.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.06.2022.