Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Niko Benić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Niko19.04.2022. Prezime Benić19.04.2022.
Stručna sprema Magistar Inženjer19.04.2022.
Zvanje dipl ing brodostrojarstva19.04.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica19.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana19.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 20207 Mlini19.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor19.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o. za komunalne poslove19.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20207 Srebreno19.04.2022. Ulica Vukovarska 19.04.2022. Kućni broj 4819.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852048743019.04.2022.
Datum početka mandata 01/11/200819.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/04/202619.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji19.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji19.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji19.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 13703,5119.04.2022. 1984,4719.01.2023. 2297,7513.02.2024. Neto iznos (EUR) 10115,9819.04.2022. 1406,3219.01.2023. 1601,7013.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.04.2022. Postoji13.02.2024.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Općina Župa dubrovačka13.02.2024. OIB isplatitelja 2664369023013.02.2024.
Neto iznos mjesečno (EUR) 12,0413.02.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada13.02.2024.
Napomena 13.02.2024.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji19.04.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji19.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji19.04.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 39450,0019.04.2022. 16916,8419.01.2023. 25784,3713.02.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti19.04.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.04.2022.
Druga djelatnost turistički iznajmivač19.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji19.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji19.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.04.2022. Nositelj obveze Osobno19.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Kent banka19.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 66000,0019.04.2022. 8759,7119.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.04.2022. EUR - Euro19.04.2022. Godina zaduženja 202219.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6019.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1247,5819.04.2022. 165,5813.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,7019.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.04.2022. Nositelj obveze Osobno19.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Kent banak19.04.2022. Kent bank19.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 55000,0019.04.2022. 7299,7519.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.04.2022. EUR - Euro19.04.2022. Godina zaduženja 202219.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 4819.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1284,1319.04.2022. 170,4313.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,7019.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo19.04.2022. Nositelj obveze Osobno19.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka 19.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 130000,0019.04.2022.
Valuta duga EUR - Euro19.04.2022. Godina zaduženja 200419.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 36019.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 730,0019.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,5019.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo19.04.2022. Nositelj obveze Osobno19.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko banka19.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0019.04.2022.
Valuta duga EUR - Euro19.04.2022. Godina zaduženja 200319.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 24019.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 290,0019.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,5019.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2022.
Mjesto mlini19.04.2022. Poštanski broj 2020719.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2022. Površina 500,0019.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,0019.04.2022. 398168,4319.04.2022.
Katastarska općina Brašina19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug19.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji19.04.2022. Postoji13.02.2024.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.02.2024. Marka/tip renault clio13.02.2024.
Godina proizvodnje 199913.02.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0013.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.02.2024.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.02.2024. Marka/tip skoda octavia13.02.2024.
Godina proizvodnje 200613.02.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0013.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.02.2024.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.02.2024. Marka/tip opel corsa13.02.2024.
Godina proizvodnje 201013.02.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0013.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.02.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji19.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji19.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji19.04.2022.